O kompaniji Granexport

Preduzeće za uvoz i izvoz žitarica "GRANEXPORT" je osnovano 08.09.1952. godine. AD Granexport od 1999.godine posluje kao Akcionarsko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge.

Osnovnu delatnost AD Granexport predstavlja:

Od  osnivanja AD GRANEXPORT  na unutrašnjem i  svetskom tržištu brižljivo gradi poziciju pouzdanog poslovnog partnera u agrobiznisu.

Silos Granexport

Izgradnja Silosa

U uverenju da kvalitetno  trgovanje žitaricama iziskuje i adekvatne objekte za skladištenje i pretovar, Granexport se 1969. godine opredeljuje da  izgradi Silos u Pančevu, kapaciteta 50.000 tona , koji  i danas predstavlja najveći utovarno-istovarni kapacitet za žitarice na Dunavu uzvodno od Konstance. Na istoj lokaciji, uz Luku Dunav, pored Silosa je 1972. godine pušten  u pogon Mlin za preradu kukuruza,kapaciteta 40.000 tona godišnje,koji je agrađen po italijanskoj tehnologiji.

Evropski standardi

Brašno, griz, palenta... brdo kvalitetaNakon izgradnje objekti su pažljivo održavani i rekonstruisani u cilju očuvanja i stalnog poboljšanja standarda poslovanja, koji je davno dostigao evropski nivo.

Oslanjajući se u najvećoj meri  na sirovinsku bazu Južnog Banata Granexport  uspostavio dugoročne partnerske odnose kako sa poljoprivrednim kombinatima tako i sa velikim brojem individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Granexport je uveo i primenjuje sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima ISO9001:2000 i koncept HACCP.

Kvalitetna sirovina za proizvodnju i izvoz

U želji da obezbedi kvalitetnu sirovinu za proizvodnju i izvoz Granexport se sve više okreće prema svojim dobavljačima, u nastojanju da im obezbedi kvalitetno seme i dovoljne količine adekvatnog veštačkog đubriva, kako bi  na svojim parcelama  sve poslove uradili kvalitetno i u optimalnom roku i ostvarili dobar rod i dobar kvalitet.

Nastojanje AD Granexport da u svom  poslovanju poveže potrebe i interese svakog individualnog proizvođača sa potrebama i  interesima renomiranih svetskih kompanija se potvrdilo kao uspešno i odrazilo na  ostvarivanje pozitivnih rezultata u  poslovanju od osnivanja do danas.

Aktuelno iz Granexporta

Ostale vesti