Kukuruz

Kvalitet kuruza koji se koristi kao sirovina za proizvodnju u mlinskoj industriji utvrđen je Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda I testenina

 (Sl glasnik RS“,br.68/2016 i 56/18)

Kvalitet kukuruza kao sirovine za industrijsku preradu i stočnu hranu utvrđen je od strane Zavoda za standardizaciju standardom SRBS E.B3.516 iz 1982godine, sa izmenama JUS E.B3.516/1 iz 1991.

Kukuruz koji se stavlja u promet mora biti zreo,zdrav,svojstvenog izgleda,mirisa i ukusa,bez znakova plesni,nezaražen žitnim bolestima i štetočinama u razvojnom ili višem razvojnom stadijumu.

Kukuruz koji se stavlja u promet mora biti u skladu sa odredbama sledećih propisa:

- Pravilnik o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (sl. List 26/93,53/95,46/02)

- Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje za koji  se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (Sl. glasnik RS, br. 22/2018 I 90/2018)

Optimalni sadržaj vode u zrnu kukuruza u toku skladištenja iznosi 14%. Kukuruz sa većim sadržajem vode od 14% sušenjem se dovodi na ovaj nivo.

Polazeći od uslova kvaliteta utvrđenih Standardom , uz sagledavanje aktuelnih uslova ponude kao i zahteva korisnika u pogledu kvaliteta , Granexport DOO utvrđuje i objavljuje uslove za prijem i otkup kukuruza u svom silosu.

U slučaju izmene uslova za prijem i otkup kukuruza, firma Granexport blagovremeno informiše isporučioce o nastalim promenama.

 

Aktuelno iz Granexporta

Ostale vesti