Silos i trgovina

Osnovan 1952. godine kao preduzeće za uvoz i izvoz žitarca,Granexport je očuvao reputaciju pouzdanog spoljnotrgovinskog partnera najrenomiranijih  evropskih i svetskih žitarskih kompanija.

Granexport se decenijama svrstava u najveće izvoznike kukuruza u regionu.

Dobri i rezultati u prometu  postižu se zahvaljujući brižljivo građenoj poziciji na tržištu Srbije, uspostavljenoj saradnji sa preduzećima  koja se bave proizvodnjom i prometom kukuruza kao i  sa velikim brojem individualnih proizvođača.

Kupovina i otkup po realnim tržišnim cenama i blagovremena isplata preuzete robe,kao i odnos zaposlenih, čini da Granexport  svake godine pribavi  značajne količine kukuruza i plasira ga na inostrano tržište.

Iako kukuruz predstavlja okosnicu poslovanja Granexporta velika pažnja se posvećuje i prometu ostalih žitarica,pre svega pšenice i ječma,kao i komponentama za proizvodnju stočne hrane (naročito sojina i suncokretova sačma).

Sve organizacije zainteresovane za uspostavljanje dugoročne saradnje mogu u Granexportu prepoznati partnera uz koga će obezbediti kvalitetan repromaterijal i siguran plasman svojih proizvoda.

Prijem i isporuka robe obavlja se preko silosa za žitarice,kapaciteta 50.000 tona.

Silos je 2010. godine opremljen automatskom električnom vagom koja ispunjava metrološke uslove propisane Pravilnikom i za koju je Direkcija  za mere i dragocene metale izdala Uverenje o overavanju merila.

Silos raspolaže infrastrukturom za prijem i isporuku robe drumskim,železničkim  i rečno-morskm prevoznim sredstvima.

Obala je uređena u dužini od 150 m, a gaz omogućava prihvat barži i rečno morskih brodova nosivosti do 3.500 tona.
Instalirana BUHLER-ova oprema omogućava da se u toku jednog dana svakim od ovih vidova transporta , drumom, železnicom i rekom , primi ili otpremi po 2.500 tona robe,što čini ukupan kapacitet manipulacije od 7.500 tona dnevno.
Kapacitet sušare za žitarice iznosi 1.600 tona dnevno.

Instalirani kapaciteti  i iskustvo zaposlenih omogućavaju Granexportu da svim spoljnotrgovinskim organizacijama ponudi visok nivo usluge smeštaja i pretovara žitarica.

Pretovarni kapaciteti još više dobijaju na značaju kada se ima u vidu da je Granexport  smešten na  prostoru koridora X za drumsko-železnički saobraćaj  i panevropskog koridora VII  za rečno-pomorsku plovidbu, koji povezuje Severno sa Crnim morem.

Ako želite da i vaša roba ide ovim putevima, kapije Granexporta su vam otvorene.

 

Aktuelno iz Granexporta

Ostale vesti